Dr. Tara KÖSEOĞLU
14 Şubat 2022

2021-Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi-İZMİR

İş Deneyimi:

Kiraz Devlet Hastanesi, İZMİR

Özellikli Yaptığı Hizmetler: -