8 Ekim "Dünya Palyatif Bakım Günü"
11 Ekim 2022

      Palyatif Bakım Hizmetleri, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermektedir. Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki hasta ve yakınlarının sorunları değerlendirilerek çözüme kavuşturulması hedeflenir, son ana kadar aktif bir yaşam sürmeleri için destek sağlanır. Hasta yakınları için hasta bakımı konusunda eğitim verilip hastaların bakımlarına aktif katılımları sağlanır. 
Palyatif bakım merkezleri, evde sağlık hizmet birimleri ile entegre çalışmaktadır.