Palyatif Bakım Ünitesi
02 Eylül 2021

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ

Palyatif bakım

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.(DSÖ 2006)

Palyatif bakımda amaç

 • Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar
 • Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder
 • Genel durumu kötü ve tedavisi mümkün olmayan hastaların (kanser hastaları, ileri evre yatağa bağımlı immobil hastalar) hasta yakınlarına hastalık süreci, bakım ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar
 • Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir

  Palyatif bakım hasta kabulü

  Palyatif bakım merkezine yatırılan hastalar refakatçisiz kabul edilememektedir. Hastanın yatışı süresince hasta bakımını içeren eğitimler verilecektir. Palyatif bakım merkezimiz 6 yataklıdır. Doktorlarımız tarafından palyatif bakım ihtiyacı tespit edilen hastaların yazılı rızaları alınarak birime yatışları yapılmaktadır.

 • Terminal dönem kanser hastaları
 • Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları
 • Beslenme yetersizliği olan hastalar
 • Evinde ya da hastanede NIV kullanan ,akut problemi olmayan KOAH hastaları
 • Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)
 • ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları
 • Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları (bu tip akut komplike enfeksiyonu bulunmayan, basit klinik gereksinimi olan hastalar)
 • Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar
 • Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar
 • Basınç yarası açılmış hastalar

Palyatif bakımda yöntem


Palyatif bakım, hastadan bilgi alıp fiziksel bir muayene yaptıktan sonra rahatsızlık veren belirtilerin nerden kaynaklandığını araştırmadan ya da bu belirtilere sebep olan şeyi tedavi etmeden, sadece belirtilerin azaltılmasını ya da yok edilmesini ifade eder. Mesela, bir palyatif bakım ekibi nefes darlığı ve nefes alırken acı duyma gibi belirtileri, ister akciğer kanserinden kaynaklanıyor olsun, ister zatürre, anjin ya da başka bir hastalıktan, aynı şekilde ele alıp rahatsızlığı gidermeye çalışır. Hastaya ne rahatsızlık duyduğunu sorup fiziksel muayenesini yapmak hemen her durumda belirtilerin giderilmesine yetecek kadar bilgi sağlar, ayrıca akciğer filmi çekilmesine ya da başka testler yapılmasına gerek duyulmaz. Çünkü, hasta bu hastalığı için tedavi görmekteyse, palyatif bakımından beklenen tek şey sıkıntı veren belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır; eğer söz konusu hasta için bu belirtilere sebep olan hastalığın tedavisinin artık mümkün olmadığı biliniyorsa, palyatif bakım ekibinden beklenen tek şey yine aynı şekilde belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır.