Dünya Tuza Dikkat Haftası
18 Mart 2022

            Aşırı tuz tüketiminin azaltılması amacıyla Bakanlığımız tarafından Kasım 2011 yılından beri
“Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı" yürütülmektedir. Söz konusu program kapsamında
fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması ve
bilgilendirme yapılması amacıyla “Dünya Tuza Dikkat Haftası” etkinlikleri yer almaktadır. Bu yılki
14-20 Mart 2022 Dünya Tuza Dikkat Haftası' nın teması 'Tuz Alışkanlığımızı Değiştirelim' olarak
belirlenmiştir. Tema ile ilgili bilgi notu ekte tarafınıza iletilmektedir.
           Covid-19 Pandemi tedbirleri çerçevesinde mümkün olan hallerde; maske, mesafe ve hijyen
kurallarına uygun olacak şekilde; bunun mümkün olmadığı durumda ise Müdürlüğünüz sosyal medya
hesaplarının ve/veya çevrimiçi etkinlik imkanlarının kullanılması suretiyle farkındalık etkinliklerinin
yapılması,gerekli dokümanlara www.beslenmehareket.saglik.gov.tr adresimizden ulaşılabilirsiniz